ΣΥΛΛΟΓΕΣ

Πέμπτη, 16 Απριλίου 2009

"ΞΑΓΡΥΠΝΗΜΑ"

Ξανά
θα Ξαγρυπνήσω
και Ξέρω
πως Ξανά
θα Ξαμολήσω
τα Ξάρτια μου
και θα ταξιδέψω
σε Ξέρες
αφιλόΞενες.
Ξανά
θα Ξενυχτήσω
και Ξέρω
πως Ξανά
δε θα Ξεφύγω
τους Ξιφοφόρους
που Ξαίνουν
την Ξανθιά
Ξαστεριά μου.
Ξανά
θα Ξανυχτήσω
και Ξέρω
πως Ξανά
δε θα Ξαγρυπνήσω
τις πυξίδες μου,
για να τρέΞουν
μέχρι το Ξημέρωμα
και να δείΞουν
πόσο δεν αΞίζει
τούτο το Ξαγρύπνημα....

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου