ΣΥΛΛΟΓΕΣ

Πέμπτη, 16 Απριλίου 2009

"ΤΟ ΤΑΜΑ"

για να σΤαμαΤήσω
να Ταΐζω
Τους
Τυχερούς
Τους
ναυΤίλους,
για να σΤαμάΤήσω
να Τραγουδώ
Τους
ΤεραΤόφορους
σΤίχους,
για να σΤαμαΤήσω
να Τρομάζω
σΤο
Τρίξιμο
Της
σΤενής
ΚαραβόπορΤας,
για να σΤαματήσω
να Τρέμω
Το
σκοΤάδι
της νύχΤας...
Τη ζωή μου
Την έκανα
Τάμα!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου