ΣΥΛΛΟΓΕΣ

Πέμπτη, 16 Απριλίου 2009

ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΟΥ ΤΑ ΨΙΧΑ

Ψηλαφίζω
την Ψυχή μου
και Ψαλιδίζω
τα Ψεγάδια της.
Ψάχνω
να της Ψωνίσω
ψωμί
αΨεγάδιαστο
και να Ψαρέψω
τα Ψάρια της.
Ψάχνω
στα έΨιλον
της τύΨης μου
και Ψηλά
υΨώνω
και Ψάλλω
της Ψυχής μου
τα Ψίχα.

1 σχόλιο: