ΣΥΛΛΟΓΕΣ

Σάββατο, 5 Μαΐου 2012

ΕΠΙ...ΒΕΒΑΙΩΣΗ...ΑΓΑΠΗΣ

                                                      Έ στρωσε η γη πράσινο γεύμα
                                                      Π ρος τη ζωή
                                                   γ Ι α να της κάνει το τραπέζι
                                και τη χρυσή Β ροχή της χάρισε
                                        - να την Ε υχαριστήσει - 
                             και σήκωσε το Β άρος της ταφόπετρας
                          και η πομπή των Ά ψυχων σωμάτων
                                              τη σ Ι ωπή τους πέταξαν
                                   σαν ήρθε η Ώ ρα της ανάστασης
                                 με μια σειρά Σ χήματων ιερών
                                                  κι Η δονικές φωνές

                                                και Ά στραψαν τα μάτια τους
                                  και τα οστά Γ έμισαν σάρκες
                                      και το κρ Α νίο πνεύμα
                                   και η ψυχή Π νοή
                                     μία στιγμ Η'
                      πριν τη μετεμψύχω Σ η. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου