ΣΥΛΛΟΓΕΣ

Κυριακή, 6 Μαΐου 2012

Το ύστατο Αντίο

Τ ρέχει
Ο 

Υ πνοβάτης
Σ την
Τ εντωμένη
Α ντέννα
Τ ου
Ο νείρου,

Α ναπολώντας
Ν εαρές,
Τ ρελές,
Ι δανικές
Ο μοφωνίες !

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου